Geosuunnittelu

Geosuunnittelu

Pohjatutkimusten perusteella teemme rakennuskohteiden perustamisen suunnittelun (=alustava geotekninen mitoitus, joka vastaa sisällöltään laajaa perustamistapalausuntoa).

Geosuunnittelua teemme T-pätevyydellä (tavanomainen) ja tarvittaessa PV-pätevyydellä (poikkeuksellisen vaativa).

Alustavaa geosuunnittelua täydennämme mielellämme pohjarakennustöiden toteutussuunnittelulla (urakkalaskentavalmius).

Rakennuspaikan kuivatussuunnitelmien laatiminen sisältyy usein pohjarakennustöiden toteutussuunnitteluun.