Kalusto

GM65 KOMBI

 • porakonekairaukset 

 • painokairaukset

 • heijarikairaukset
   
 • puristinheijarikairaukset
   
 • siipikairaukset
   
 • näytteenottokalusto, häiriintymättömät näytteet
   
 • täysin radio-ohjattu

IGT750/-KN1000

 • painokairaukset 

 • heijarikairaukset
   
 • siipikairaukset
   
 • puristinheijarikairaukset
   
 • näytteenottokalusto, häiriintyneet näytteet

GM75

 • porakonekairauskalusto

 • kallion pintojen varmennukset, aika-painuma-testaus
   
 • suojaputkikalusto
   
 • pohjaveden havaintoputkien asennuskalusto
   
 • inklinometrikalusto
   
 • pimanäytteenottokalusto ja tarpeisto, petroflag

GM25

 • painokairaukset 

 • siipikairaukset
   
 • näytteenottokalusto

Mittauskalusto

 • Trimble gps R8 & R10 

 • Trimble robottitakymetri S3 & Trimble videorobotti S7
   
 • maastotietokone Trimble TSC 2 , TSC 3 , TSC 7
   
 • vesimenekkimittaus
   
 • cad-sovellukset